Announcements

Date: 23 July 2021

Ref.: KMRM/ A/ 021 -2021

അറിയിപ്പുകൾ

വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ

 • Today, Friday, 04:30 pm. – Holy Mass @ St. Daniel Combony Parish, Abbasiya. B-3

The registration thru SDC Parish website

 • 25 July 2021, Sunday, 07:30 pm. – Holy Mass @ St. Daniel Combony Parish, Abbasiya. B-1

The registration thru SDC Parish website

 

 • 30 July 2021, Friday, 10:30 AM. – Holy Mass @ City Church, Virgin Mary Hall.

For All Areas, the registration will start on Monday @ 08:00 PM, thru www.kmrm.net. (70 Seats)

 

പൊതു അറിയിപ്പുകൾ

 • കെ.എം.ആർ.എം. അർദ്ധവാർഷിക പൊതുയോഗം- രണ്ടാം ഭാഗം - 29 ജൂലൈ 2021, വ്യാഴാഴ്ച, വൈകിട്ട് 07:00 ന് നടത്തുന്നു.
  • അജണ്ട ബൈലോ അവതരണം, 2021 വരണാധികാരികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
 • KMRM – Ivania Season 7 – ബൈബിൾ ക്വിസ്സ്
   • പ്രാഥമികതല മത്സരങ്ങൾ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ്മ തലങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 ന് നടത്തുന്നു.
   • ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ സെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 10 ന് നടത്തപ്പെടുന്നു.
  • IVANIA Season 7 Juniors -           20th August, 2021 - Friday at 8:00 am

 

 • സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഡേ (ജൂലൈ 25) ജൂലൈ 30 ന്, വി. കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം മുതിർന്ന ]uരന്മാരെ ആദരിക്കുന്നു.